เชื่อมโลกด้วยธรรมกาย

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2560

เชื่อมโลกด้วยธรรมกาย
          วิชชาธรรมกายทำให้เราค้นพบว่า แท้จริงแล้วมวลมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกำเนิดเดียวกันซึ่งแต่เดิมเรามีความเสมอเหมือนกัน แต่ได้ถูกทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลาย ถึงแม้ว่ามนุษย์ในปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน ทางเชื้อชาติ ศาสนาเผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีแต่มนุษย์ยังคงมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือพระธรรมกายที่สถิตอยู่ภายในตัวของทุกๆ คนเป็นสิ่งที่พญามารยังทำให้มีความแตกต่างกันไม่ได้

         พญามารทำให้มนุษย์แตกต่างกันเพราะมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ ลองคิดดูว่าหากข้ามถนนไปเจออีกบ้านหนึ่งแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง ข้ามจากหมู่บ้านนี้ไปคุยกับอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่รู้เรื่อง จากหมู่บ้านเป็นตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ มีพรมแดนเป็นภูเขา แม่น้ำ และมหาสมุทรมาขวางกั้น มีภาษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างมากีดขวาง ทำให้คุยกันไม่รู้เรื่อง ต้องติดอยู่กับเรื่องปลีกย่อย ติดอยู่กับเรื่องสีผิว ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง รวยกับจนก็ทะเลาะกัน ชนต่างชั้นก็รบรากัน เป็นเช่นนี้เพราะพญามารทำให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเพียรพยายามที่จะทำความละเอียดของใจไปให้ถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ เพราะต้องการให้มนุษย์ทุกคนในโลกเข้าถึงความเสมอเหมือนกันก่อน คือให้
เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว พระธรรมกายของทุกคนเหมือนกัน เราจึงสามารถเข้าถึงความเหมือนในความต่างก่อน แล้วจึงค่อยศึกษากันต่อไปดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้แล้วก็จะเห็นเหมือนกัน ความแตกต่างก็จะสลายหายไปหมด เป็นการละลายความต่างให้กลับเข้าไปสู่ความเหมือน แล้วมนุษย์ก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้หลังจากที่มนุษย์ทุกคนในโลกคิดเหมือนกันพูดเหมือนกัน และทำเหมือนกันแล้ว พระธรรมกายภายในซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาซ้อนรวมกัน แล้วทุกคนที่เข้าถึงจุดนี้ก็จะสามารถสื่อสารกันเข้าใจด้วยภาษาธรรมกาย ซึ่งเป็นภาษาสากลที่เหมือนกันทั่วโลก ทำให้ความแตกต่างหมดไปมนุษย์จะเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง
สิ่งเหล่านี้เป็นมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูญหายไปท่านมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเริ่มสาวกลับไปสู่จุดที่เหมือนกันได้และค้นพบความสุขที่แท้จริง พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำตามมโนปณิธานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งหมดอายุขัยและก่อนละสังขาร ท่านได้มอบภารกิจนี้ต่อมายังคณะศิษยานุศิษย์ของท่าน ซึ่งรวมไปถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ของเราด้วย

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012099822362264 Mins