ประวัติคุณยาย

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2560

ประวัติคุณยาย

           คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2452 ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ท่านเป็นลูกคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 9คน ของพ่อพลอยและแม่พัน ขนนกยูง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท่านตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่ออายุได้ 26 ปี เพื่อหาช่องทางไปฝึกสมาธิที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญโดยอาศัยทำงานอยู่ที่บ้านของคุณนายเลี้ยบ ซึ่งเป็นอุปัฏฐากคนสำคัญของวัดปากน้ำก่อน ในระหว่างนี้เอง ท่านได้พบกับคุณยายอาจารย์ทองสุข สำแดงปั้น ครูสอนสมาธิจากวัดปากน้ำ ผู้แนะนำธรรมปฏิบัติ จนกระทั่งท่านเข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อท่านมีอายุได้ 29 ปี คุณยายอาจารย์ทองสุขได้พาท่านไปกราบพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เมื่อท่านได้พบแล้ว หลวงปู่วัดปากน้ำก็ได้เมตตารับท่านไว้เป็นศิษย์และอนุญาตให้ศึกษาวิชชาธรรมกายขั้นสูงในทันที
           หลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่วัดปากน้ำแล้ว ท่านก็ได้บวชเป็นอุบาสิกาแม่ชีพร้อมๆ กับคุณยายอาจารย์ทองสุขและได้ศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย พร้อมกับปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นสูงอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ จนกระทั่งหลวงปู่มรณภาพ
            ต่อมา ในปี พ.ศ. 2506 ท่านได้พบกับพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนามาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ กับคุณยายอาจารย์และได้รับการถ่ายทอดวิชชาธรรมกายจากท่าน

             ในปี พ.ศ. 2513 ขณะที่คุณยายมีอายุได้ 61 ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งอยู่ในช่วงพรรษา
แรกของการเป็นพระภิกษุ ได้ปรารภกับคุณยายถึงการสร้างสถานที่แห่งใหม่อันเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่วิชชาธรรมกายสืบต่อไป คุณยายจึงริเริ่มสร้างวัดขึ้นพร้อมกับให้การส่งเสริมพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะในทุกๆ ด้านเพื่อให้งานสร้างวัดประสบความสำเร็จนับตั้งแต่นั้นมา จึงได้มีการก่อตั้ง “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจวบ
จนกระทั่งกลายเป็น “วัดพระธรรมกาย” ซึ่งมีกิจกรรมด้านการศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแพร่หลาย
ทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศหลังจากคุณยายอาจารย์ได้สนับสนุนพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ในการสถาปนาวัดพระธรรมกายและวางรากฐานในการพัฒนาวัดอย่างมีระบบระเบียบและมั่นคงแล้ว ท่านได้ละสังขารอย่างสงบในวันที่10 กันยายน พ.ศ. 2543 ในขณะที่ท่านมีอายุได้ 92 ปี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011212507883708 Mins