ครอบครัวไร้สุข

วันที่ 21 ธค. พ.ศ.2560

ครอบครัวไร้สุข
            ลูกมีบุตร ๓ คน ชีวิตในครอบครัวไม่มีความสุขเลย เพราะลูกและสามีมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน สามีเป็นคนที่รักเพื่อนฝูง และชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงมาก แต่ไม่เคยช่วยเหลือและดูแลครอบครัวในฐานะหัวหน้าครอบครัวเลย มักจะมีเล็กมีน้อยบ่อยๆ ทำให้ภาระการดูแลลูกๆ ต้องเป็นหน้าที่ของคุณย่าและตัวลูก ซึ่งในปัจจุบันลูกและสามีก็ได้แยกบ้านกันอยู่ บุตรชายคนที่สองของลูกชอบคบเพื่อนที่สร้างความเดือดร้อนมาให้เสมอ ลูกทำกรรมอย่างไรมากับสามี ครอบครัวจึงไม่มีความสุข มีลูกก็ไม่เคารพเชื่อฟัง ลูกรู้สึกโดดเดี่ยว ทำตัวไม่ถูก เบื่อชีวิตมาก ลูกควรดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรดีคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
            ที่ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นและลำบากก็เพราะกรรมกาเมฯ ในอดีต กับทำทานโดยไม่เคารพ ทำอย่างเสียไม่ได้ รวมทั้งเคยดื้อกับพ่อแม่มามากทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยวิธีแก้ไข คือ ลูกต้องอดทน ใจเย็นๆ อย่า
หงุดหงิด ทำใจให้ใสๆ พูดแต่ปิยวาจา พูดดีๆ พูดเพราะๆ เวลาเหนื่อยหรือหงุดหงิดก็อย่าเพิ่งพูด เวลาสบายใจแล้วค่อยพูดดีๆ ให้โกรธคนละเวลา เสน่หาเวลาเดียวกัน รวมทั้งต้องทำทานด้วยความเคารพบ่อยๆ หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย อย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายชีวิต ชีวิตเราเกิดมาสร้างบารมี เมื่อเจอวิบากกรรมก็ต้องอดทนเอา และสั่งสมความดี ต่อสู้อย่างถูกหลักวิชชา ทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆและอธิษฐานจิต ชีวิตก็จะดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.006211785475413 Mins