น้องชายตัวแสบ

วันที่ 25 ธค. พ.ศ.2560

น้องชายตัวแสบ
          น้องชายคนที่สามได้ทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอย่างมาก เล่นการพนันอบายมุขครบ โกหกเอาเงินไปหลายล้านเป็นเหตุให้พ่อแม่เสียใจมาก ลูกเคยขอให้บวชโดยจะให้เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สุดท้ายเขาก็ผิดคำพูด ไม่ยอมบวช เขาเคยมีบุพกรรมอะไรกับครอบครัวคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
           น้องชายชอบนำเรื่องเดือดร้อนมาเรื่อยๆ เพราะตอนน้องชายคนที่สามจะมาเกิด พ่อกับแม่ศีล ๕ ก็ไม่ค่อยจะครบ ภาวะใจของพ่อตอนนั้นก็คล้ายๆ กับน้องคนที่สามตอนนี้ จึงดึงดูดให้ผู้ที่มีกรรมแบบนี้มาเกิดและกรรมปัจจุบันน้องชายก็คบแต่เพื่อนที่ไม่ค่อยดี ไม่คบบัณฑิต คบแต่คนพาล จึงมีนิสัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกเป็นพี่ก็ต้องอาศัยความรักและปรารถนาดีกับน้อง เป็นกัลยาณมิตรให้ โดยดูเวลาและอารมณ์ ค่อยๆ แนะนำค่อยๆ ชักจูงไปเรื่อยๆ ทีละนิดทีละหน่อยต้องบอกไปเรื่อยๆ ให้เขาออกห่างจากคนที่ไม่ดี และเข้าใกล้คนดี

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.00168776512146 Mins