พ่อจ๋าอย่าเมา

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2560

พ่อจ๋าอย่าเมา
           บุพกรรมใดทำให้คุณแม่และลูกๆ มีคุณพ่อที่ติดสุรา และมีฐานะยากจน เราเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตชาติ จึงมาเกิดร่วมกันคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
          กรรมที่ชอบเลี้ยงเหล้าขี้เมาทั้งหลายเช่น ให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงทำให้มีสามีและพ่อขี้เมา ที่มีฐานะยากจนเพราะกรรมตระหนี่ทำทานมาน้อยจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทานศีล ภาวนา แล้วอธิษฐานจิตให้อยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีศีลอันดีงาม
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.001214865843455 Mins