หลวงพ่อขอบวช

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2560

หลวงพ่อขอบวช
           หลังจากที่คุณยายยืนยันกับหลวงพ่อว่าถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะสามารถไปเยือนนรกสวรรค์ได้
หลวงพ่อก็ยิ่งมั่นใจและสนใจมากขึ้น อยากจะพิสูจน์และทำให้ได้เหมือนอย่างคุณยายเพราะการพิสูจน์ด้วยตนเองเท่านั้นที่จะทำให้คำตอบสมบูรณ์ที่สุด สำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วยังไม่ได้พิสูจน์หรือได้พิสูจน์แต่ยังไม่ถูกหลักวิชชาก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงด้วยคิดว่าตนเองทำไม่ได้แล้วคนอื่นจะต้องทำไม่ได้เหมือนกัน การด่วนสรุปเช่นนี้จะเป็นบาปและขัดขวางตัวเองในการแสวงหาความเป็นจริงของชีวิต
เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชาเสียก่อนเพราะถ้าถูกหลักวิชชาแล้วจะสามารถทำได้จริงทุกคนคนที่ทำได้แล้วก็มีอยู่
การพิสูจน์ด้วยตนเองจนค้นพบจึงเป็นการตอกย้ำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไป หลวงพ่อปีติใจมากเมื่อได้ยินคำตอบจากคุณยายและตั้งใจว่าจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ให้ได้หลวงพ่อเชื่อว่าการบวชเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะจะมีโอกาสศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ถ้าบวชแล้วคงจะมีความสุขเพราะอยากบวชมานานแล้วตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ ตอนนั้นจึงขอคุณยายบวชจะไม่เรียนต่อทางโลก
แต่คุณยายบอกว่าต้องไปเรียนให้จบเพื่อ“เป็นบัณฑิตทางโลกเสียก่อนแล้วค่อยมาเป็นนักปราชญ์ทางธรรม”นี่คือคำของคุณยายที่หลวงพ่อยังจดจำได้ขึ้นใจตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนต่อไปแต่ใช้เวลาส่วนมากเพื่อศึกษาธรรมะกับคุณยายโดยตลอด ถ้าสอบเช้าก็มาบ่ายสอบบ่ายก็มาเย็นความอยากบวชทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องอื่นๆไปหมดสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องสนุกสำหรับหลวงพ่อก็หมดความหมายไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019185833136241 Mins