ทำไมมีลูกดื้อ

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2560

ทำไมมีลูกดื้อ
           ลูกกับลูกสาวเคยทำกรรมอะไรมาลูกสาวจึงไม่ค่อยเคารพเชื่อฟัง และจะแก้ไขอย่างไรคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
            ลูกสาวขาดความเคารพ เพราะในอดีตชาติ ลูกทำทานด้วยความไม่เคารพ ทำด้วยความกระด้าง รวมทั้ในชาตินี้ต้องระหกระเหินจากกันไป จึงทำให้ไม่คุ้นเคยกันต่อจากนี้ไป ให้หมั่นทำทานด้วยความเคารพบ่อยๆ และอย่าเสียดายภายหลัง แล้วให้นึกถึงบุญ อธิษฐานจิตให้ลูกสาวมีจิตใจอ่อนโยนเคารพเชื่อฟังชาตินี้ก็ค่อยๆ อบรมแนะนำกันไป หากัลยาณมิตรดีๆ หาต้นแบบดีๆ ให้ลูกสาวแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้น
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0037198861440023 Mins