ยามรัก

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2549

 

รักกันอยู่ขอบฟ้า                      เขาเขียว

เสมออยู่หอแห่งเดียว                ร่วมห้อง

ชังกันบ่แลเหลียว                ตาต่อ กันนา

เหมือนขอบฟ้ามาป้อง           ป่าไม้มาบัง

 Total Execution Time: 0.059449148178101 Mins