อวดอ้าง

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2549

 

รูปชั่วมักแต่งแกล้ง                            เกลาทรง

ใจขลาดมักอาจอง                                    อวดสู้

น้ำพร่องกะละออมคง             กระฉอก ฉานนา

เฉาโฉดโอษฐ์อวดรู้                     ว่ารู้ใครเทียม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011361348628998 Mins