หยิ่งผยอง

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2549

 

มณฑกทำเทียบท้าว                    ราชสีห์

แมวว่ากูพยัคฆี                         แกว่นกล้า

นกจอกว่าฤทธี                     กูยิ่ง ครุฑนา

คนประดาษขุกมีข้า               ยิ่งนั้นแสนทวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011384010314941 Mins