กบในกะลา

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2549

 

รู้น้อยว่ามากรู้                      เริงใจ

กลกบเกิดอยู่ใน                  สระจ้อย

ไป่เห็นซะเลไกล                 กลางสมุทร

ชมว่าน้ำบ่อน้อย                  มากล้ำลึกเหลือ

 Total Execution Time: 0.0014329671859741 Mins