มธุรสวาจา

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2550

 

หวานใดในโลกนี้                                    มีสาม สิ่งนา

หวานหนึ่งคือรสกาม                                        อีกอ้อย

หวานอื่นหมื่นแสนทราม                       สารพัด หวานเอย

หวานไป่ปานรสถ้อย                          กล่าวเกลี้ยงคำหวาน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร