ชั่วลบกลบดี

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2549

 

แม้นทำคุณท่านได้                     ถึงพัน

ครั้นโทษมีแต่อัน                     หนึ่งไซร์

ติฉินหมิ่นคำหยัน                     เยาะกล่าว

กลบลบคุณหลังได้ยิ่งด้วย             พันทวี

 Total Execution Time: 0.0033045530319214 Mins