ซื่อตรง

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2549

 

ใครชื่อชื่อต่อตั้ง                             ตามกัน

โครคดคดผ่อนผัน                            ตอบเต้า

ทองแดงว่าสุวรรณยังถ่อง            เหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถ้าว่าโอ้                     เป็นลิง

 Total Execution Time: 0.0011953632036845 Mins