ความรู้ค่าควรเมือง

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2550

 

ความรู้ดูยิ่งล้ำ                           สินทรัยพ์

คิดค่าควรเมืองนับ                           ยิ่งไซร์

เพราะเหตุจักอยู่กับ                กายอาต-มานา

โจรจักเบียนบ่ได้                   เร่งรู้เรียนเอา

 Total Execution Time: 0.0088977336883545 Mins