ถ่อมตน

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2550

 

 

 

ความรู้เรียนเมื่อน้อย            หนังสือ

ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ             โล่ดั้ง

รู้แล้วเลิศอย่าถือ ตนถ่อม          เถิดพ่อ

บุญจักให้ใครรั้ง                   เริ่มรู้เป็นเอง

 Total Execution Time: 0.0012097001075745 Mins