มีบุญร่วมกัน

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2549

 

ปางก่อนเคยร่วมน้ำ                           ใจจิต

เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด                           ปลดให้

เคยเป็นมิ่งเมียสนิท                หลายชาติ มานา

ในชาตินี้จึ่งได้                       เสพส้องครองกัน

 Total Execution Time: 0.0016706824302673 Mins