มิเคยอิ่ม

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2549

 

ดังฤาแม่น้ำและ                  หนทาง

ศาลสระโรงบึงบาง                บ่อห้วย

เปรียบประดุจใจนาง              ในโลก นี้นา

ฤาอิ่มเวลาด้วย                   แห่งห้องสงสาร

 Total Execution Time: 0.0012619177500407 Mins