หญิงร้ายชายชั่ว

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2549

 

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก                  ฤาคลาด

เห็นบุรุษนักปราชญ์               เกลียดใกล้

แมลงวันย่อมเอาชาติ            อสุภ เน่านา

บ่เสาะกลิ่นดอกไม้             ดุจผึ้งภุมรา

 Total Execution Time: 0.0011178493499756 Mins