วัฏสงสารยาวไกล

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2550

 

คนตื่นคืนหนึ่งช้า                             จริงเจียว

มล้าวิถีโยชน์เดียว                          ดุจร้อย

สงสารหมู่พาลเดียวทางเนิ่น            นานนา

เพราะบ่เห็นธรรมน้อย             หนึ่งให้เป็นคุณ

 Total Execution Time: 0.032076684633891 Mins