มิเคยอิ่ม

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2550

 

ดังฤาแม่น้ำและ              หนทาง

ศาลสระโรงบึงบาง                 บ่อห้วย

เปรียบประดุจใจนาง          ในโลก นี้นา

ฤาอิ่มเวลาด้วย           แห่งห้องสงสาร

 Total Execution Time: 0.0016401330629985 Mins