ผู้ชนะที่แท้จริง

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2550

 

คนใดคนหนึ่งผู้             ใจฉกรรจ์

เคียดฆ่าคนอนันต์               หนักแท้

ไปปานบุรุษอัน              ผจญจิตเองนา

เธียรท่านเยินยอแล้            ว่าผู้มีชัย

 Total Execution Time: 0.0066155632336934 Mins