บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2550

 

ปางน้อยลำเหนียกรู้                เรียนคุณ

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน                  รัพย์ไว้

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ              ธรรมชอบ

ยามหง่อมทำใดได้               แต่ล้วนอนิจจัง

 Total Execution Time: 0.0011191010475159 Mins