ความลำบากสร้างคน

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2550

 

เพียรเป็นอริแล้ว             เป็นมิตร

คร้านเกียจเป็นเพื่อนสนิท                 ร่วมไร้

วิชาเฉกยาติด                                 ขมขื่น

ประมาทเหมือนดับไต้             ชั่วร้ายฤาเห็น

 Total Execution Time: 0.0011767466862996 Mins