คนบ้า คนเท่ คนพาล

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2550

 

หญิงชายบ้าบาปเถ้า          ทุรชน

ใครอดออมข้าคน            หมู่นี้

สิริห่อนจากตน            คลาคลาด

มาอยู่ชูตีนกี้ เมื่อรื้อ          วางวาย

 Total Execution Time: 0.0024648348490397 Mins