ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2550

 

พ่อชั่วคนรู้ย่อม             สาธารณ์

แม่ชั่วปากสามานย์               กล่าวกล้า

พ่อแม่โคตรสันดาน            สุทธชาติ

คำอ่อนหวานบานหน้า          ร่วมรู้อันดี

 Total Execution Time: 0.020838550726573 Mins