บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2550

ปางน้อยลำเหนียกรู้          เรียนคุณ

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน          ทรัพย์ไว้

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ            ธรรมชอบ

ยามหง่อมทำใดได้ แต่ล้วน           อนิจจัง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012338984012604 Mins