ไร้ค่า

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2549

 

ธิรางค์รู้ธรรมะแม้                   มากหลาย

บ่กล่าวให้หญิงชาย                        ทั่วรู้

ดุจหญิงสกลกาย                         งามเลิศ

อยู่ร่วมเรือนผัวผู้                  โหดแท้ขันที

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028486319382985 Mins