คุณยายสอนให้รักบุญ

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2561

คุณยายสอนให้รักบุญ
            คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้จะให้เป็นบุญหล่นทับนั้นไม่มีต้องทำเองเท่านั้นและไม่ควรเบื่อหน่ายต่อการสร้างบุญบารมีเพราะบุญเป็นที่มาของความสุขและความสำเร็จในชีวิตขณะที่บาปนำมาซึ่งความลำเค็ญและความทุกข์ทรมานในเมื่อบาปเกิดขึ้ตลอด24ชั่วโมงเราต้องเร่งสร้างบุญให้หนาแน่นตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อไม่ให้บาปได้ช่องต้องสร้างบุญอย่างถี่ๆไปตลอดต่อเนื่องเมื่อไรที่บุญส่งผลเราจะปลื้มชื่นอกชื่นใจ
บุญทุกบุญล้วนส่งผลทั้งนั้นไม่ว่าบุญเล็กบุญปานกลางหรือบุญใหญ่แต่บางท่านชัดเจนหรือไม่ชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบาปที่เจือปนคุณยายเคี่ยวเข็ญหลวงพ่อเรื่องบุญมาตลอดพบกันวันแรกๆท่านบอกให้หวงแหนบุญเอาไว้ให้ดี ท่านสอนหลวงพ่อกับแขกผู้ใหญ่ที่ไปกราบท่านว่า“คุณ...คุณ...หาบุญได้แล้วคุณต้องใช้บุญให้เป็นนะ”“ใช้ยังไงล่ะยาย”“ก็นึกทบทวนบุญสิทบทวนบุญนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกๆบุญน่ะให้ใจใสๆแล้ว
สมบัติใหญ่ก็จะไหลมา”นี้คือภาษาง่ายๆของท่านท่านใช้คำที่ไม่สลับซับซ้อนมาอธิบายเรื่องที่สลับซับซ้อนการใช้บุญนั้นหมายความว่าในยามที่เกิดความลำเค็ญของชีวิตต้องพบเจออุปสรรคให้นึกถึงบุญเป็นหลักทำใจให้ชุ่มๆนึกถึงบุญที่เคยทำไว้ไม่ช้ากระแสบุญจะมาเชื่อมต่อเพื่อขจัดบาปอกุศลที่มีอยู่ในใจให้ล่มสลายไปได้
           คุณยายนึกถึงบุญของตัวท่านเองทุกคืนท่านทบทวนดูบุญของท่านด้วยวิธีการที่แตกต่างจากคนทั่วไป
ซึ่งปกติจะใช้วิธีนึกคิดมีภาพในใจที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ท่านใช้วิธีมองดูด้วยภาพที่ศูนย์กลางกายรวดเดียวจบ
ดูทั้งภาพการทำบุญและดวงบุญที่เกิดขึ้นมองไปเรื่อยๆแล้วมองไปถึงผลแห่งบุญเสร็จแล้วก็ประมวลรวมดวงบุญนำมาอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาตามเห็นสมควรท่านไม่ใช้บุญฟุ่มเฟือยหมดเปลืองไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น
เพราะท่านมุ่งที่จะปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษใจของท่านจึงมุ่งไปที่ตรงนั้นก่อนเป็นอันดับแรกถัดจากนั้นจึงตรวจตราดูข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ที่มีในภพชาติปัจจุบันซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสังเกตได้ง่ายแต่คนทั่วไปมักจะมองข้ามหรือลืมกันไปคุณยายพิจารณาดูข้อบกพร่องในชาติปัจจุบันแล้วนำบุญมาอธิษฐานจิตเพื่อออกแบบชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและสมบูรณ์พร้อมกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นชาตินี้คุณยายอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้เพราะวิบากกรรมในอดีตชาติก่อให้เกิดผังชีวิตติดตัวมาท่านจะเอาบุญมาแก้ไขรื้อผังเก่าออกให้
หมดแล้วตั้งผังชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนที่ให้ได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ได้เกิดเป็นชายและได้ออกบวชทุกครั้งที่ได้สนทนาเรื่องนี้กับคุณยายหลวงพ่อรู้สึกว่าคุณยายเป็นนักบวชอย่างแท้จริง ท่านบอกหลวงพ่อว่าในอดีตชาตินั้น
ไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นหญิงหรือชายท่านจะบำเพ็ญเนกขัมมบารมีอุทิศชีวิตออกบวชมาโดยตลอดอัธยาศัยนี้จึงติดตัวท่านมาท่านบอกว่าชาติต่อไปท่านจะเกิดเป็นผู้ชายและได้บวชสร้างบารมีตลอดเมื่อหลวงพ่อได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจพลอยปีติใจไปกับท่านด้วยคุณยายได้ปฏิบัติธรรมและศึกษาวิชชาธรรมกายจนสามารถเห็นกระแสบุญและกระแสบาปท่านจึงทราบว่าบุญธาตุเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปธาตุได้สิ่งอื่นไม่สามารถช่วยได้หากเรามีบุญเราจะสามารถใช้บุญแก้ไขข้อบกพร่องและอุปสรรคต่างๆของชีวิตทั้งในภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้า
นี้เป็นความรู้สำคัญที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีบุญมาให้ทำบ่อยๆก็ควรดีใจอย่าปฏิเสธบุญให้ทำด้วยตัวเองและชักชวนผู้อื่นทำด้วยถ้าเราทำตามลำพังแล้วกำลังไม่ถึงก็หาเครื่องทุ่นแรงคือหาพรรคพวกมารวมกันเป็นกลุ่มทำกันเป็นทีมอย่างสนุกสนานทำให้ถูกหลักวิชชาแล้วเราจะได้บุญเต็มที่เป็นเสบียงติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจนกว่าจะได้เข้านิพพาน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015000367164612 Mins