เพลง เด็ดเดี่ยว

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2561

 

 

เพลง : เด็ดเดี่ยว
คำร้อง : ตะวันธรรม 
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ 
ขับร้อง : ดร.รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

(ลำนำ) กาลครั้งหนึ่ง แม่กระต่ายยืนอยู่ริมฝั่ง ดวงตามองไปในท้องทะเล มองหาลูกน้อยของตน
ที่จมน้ำตาย ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะวิดทะเลให้แห้งเหือดด้วยหางของตัว ได้กระทำการ
อันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้น ด้วยหัวใจที่กล้าแกร่ง เต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจอันสูงส่ง


กระต่ายน้อยไยเจ้าจึงแข็งแกร่ง
เข้มแข็งอาจหาญทำงานยิ่งใหญ่ 
กล้าคิดวิดทะเลด้วยหางได้ 
อยากรู้ว่าหัวใจเจ้าทำด้วยสิ่งใด 
หรือเจ้าเคี้ยวเพชรแทนหญ้า 
หรือเจ้าดื่มฟ้าดาวไสว 
หรือสูดจักรวาลแทนลมหายใจ 
ดวงหทัยจึงแข็งกล้ากว่าคน
กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ 
ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมากล้น 
ขอเพียงอย่าให้ใจสับสน 
ไม่กังวลอาจเอาชนะมัน 
พุทธศาสน์ ไม่มีวันเสื่อมสลาย 
หากช่วยกันแก้ไขต้องแก้ได้สักวัน 
ประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นฝ่าฟันกันไป 
หากสู้พร้อมกัน...ก็จะชนะพร้อมกัน