เพลง น้ำค้างบนใบบัว

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2560

 

 

เพลง : น้ำค้างบนใบบัว

ห้วงนทีดล ก่อเกิดบุคคล
บนแผ่นดินกลางน้ำ คืออุโฆษนาม
สามโลกสว่างเพราะธรรมะกรุณา
สด มีแก้วน้อย ลอยละจากฟากฟ้า
กับปรัชญาพุทธบารมี
เปล่งศักดิ์ศรี งามเช่นนี้
เพราะหวังที่จะกอปรการอุดม

 

 Total Execution Time: 0.0013390978177389 Mins