หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2561

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๐๙) 
เป็นคนต้องรู้คุณคน

 

คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน

      อาตมาเคยกราบเรียนถามหลวงพ่อทัตตชีโวว่า ทำไมหลวงพ่อจึงเคารพ รัก หลวงพ่อธัมมชโยและคุณยายอาจารย์มาก หลวงพ่อได้เมตตาให้คำตอบสั้น ๆ ว่า  "หากไม่ได้สองท่านนี้ ป่านนี้ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะเป็นอย่างไร ทั้งเรียนสัตวบาลที่ต้องเกี่ยวข้องกับปาณาติบาต ทั้งเรียนเดรัจฉานวิชา ท่านทั้งสองคว้าตัวหลวงพ่อให้พ้นจากนรกแท้ ๆ"

       จากการที่หลวงพ่อทัตตชีโว เห็นความสำคัญของการรู้คุณอย่างนี้ เมื่อท่านสั่งให้อาตมาและทีมงานไปปฏิบัติหน้าที่ที่สหรัฐอเมริกา ท่านจึงย้ำนักย้ำหนา ให้ตระหนักถึงคุณของพระผู้ใหญ่ที่ไปบุกเบิกไว้ก่อนโดยเฉพาะพระมหาเถระ ๓ รูป คือ หลวงเตี่ย(พระธรรมราชานุวัตร) หลวงตาชี(พระราชมงคลรังษี) และหลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
 

คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน

      หลวงพ่อได้เมตตาให้คำอธิบายว่า "หลวงเตี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ที่ใจกว้าง ในช่วงที่เราไปเผยแผ่ในยุคแรก ๆ เราก็ไม่ค่อยรู้จักใคร ก็ได้หลวงเตี่ยนี่แหละที่คอยประชาสัมพันธ์ให้คนที่มาวัดท่าน มาปฏิบัติธรรมที่วัดเรา" 


คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน

       "สำหรับหลวงตาชีนี่ พวกท่านต้องตระหนักว่า ในการเผยแผ่ต่างแดนที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ความเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ว่าง่าย แต่หลวงตาท่านก็มาบุกเบิก มาทำให้ฝรั่งได้รู้จักพระไทย ทำให้พวกท่านที่ไปทำงานภายหลัง ไม่ต้องลำบาก ก็ให้นึกถึงคุณของท่านให้ดี"


คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน

       "ส่วนหลวงพ่ออดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยนั้น นับว่าท่านมีคุณอย่างมากกับเรา เพราะเริ่มต้นที่เรามาเผยแผ่ แม้จะมีการโจมตีวัดเราหรือมีผู้ไม่เข้าใจวัดเรา ก็ได้ท่านเป็นผู้รับรองให้เรามาทำงานได้ และตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ ก็คอยดูแล ให้คำแนะนำเรามาตลอด"


      "ทั้งสามท่านล้วนเป็นพระผู้ใหญ่ที่พวกท่านกราบเท้าได้อย่างสนิทใจ ฉะนั้น ไม่ว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับท่านทั้งสามนี้ ให้เข้าไปช่วย เข้าไปรับใช้ ทุ่มเทให้เต็มที่ ให้สมกับที่ท่านเมตตากับพวกท่าน"

       และท้ายที่สุดหลวงพ่อทัตตชีโวได้ฝากข้อคิดสั้น ๆ ให้กับหมู่คณะว่า

"จำไว้ เป็นคนต้องรู้คุณคน"


 

อาสภกันโต ภิกขุ
๕ ม.ค. ๖๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0072470863660177 Mins