เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๔

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2561

ไม่มีวิธีการใดที่จะขจัด
ความคิดเบียดเบียนกัน
ความเห็นแก่ตัว
การทะเลาะเบาะแว้ง
ความเห็นผิดหรือทิฐิมานะให้หมดไป
ได้ดีเท่ากับการปฏิบัติธรรม

 


จากหนังสือ เกิดมาทำไม - ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075591802597046 Mins