๑๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2561

เรามีเวลาเท่ากัน
วันละ ๒๔ ชั่วโมง
แต่ใช้เวลาอันมีค่า
เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อชีวิตไม่เท่ากัน
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010000665982564 Mins