๑๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2561

อย่ากลัวความลำบาก
ถ้าเราไม่ลำบาก
แล้วเราจะได้บารมี
มาจากทางไหน
อยู่เฉยๆ จะให้บุญหล่นทับ...
อย่าไปหวัง
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0013773481051127 Mins