๑๓๐ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2561

ภาพที่เราเห็นนั้น
จะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่
ต้องสักแต่ว่าเห็น
หรือสักแต่ว่าดู สักแต่ว่ามอง
ให้ดูไปอย่างนั้นเอง
อย่าลืมคำนี้ แล้วก็ต้องให้ได้อย่างนี้ด้วย
คือ ดูไปอย่างนั้นเอง

 


 

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.001154085000356 Mins