๑๒๙ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2561

แม้เห็นดวงหรือองค์พระ
ใจก็ยังเฉยๆ
ไม่ตื่นเต้น ไม่เค้นภาพ
ไม่ลุ้น ไม่เร่ง ไม่เพ่ง ไม่จ้อง
มองเฉยๆ อย่างสบายๆ

 


 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0011282165845235 Mins