๔๙ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2561

การทำบุญกับพระเถรานุเถระ
พระสังฆาธิการผู้สั่งสมบารมีมามาก
เป็นเนื้อนาบุญของเรา
เหมือนเราทำบุญกับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะเราถวายเป็นมหาสังฆทาน

 


 

๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0010956168174744 Mins