๕๐ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2561

เราปฏิเสธบุญ
ไม่เชื่อเรื่องบุญ
บาปก็จะได้ช่อง
ทำให้มีโอกาสทำบาปได้
แล้วจะพลัดไปสู่อบาย


๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085620164871216 Mins