เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๓

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2561

คุณสมบัติในการดึงดูด
ความสุขและความสำเร็จ
มาสู่บุคคลนั้นจะเกิดขึ้นได้
เพียงแค่เจ้าของดวงใจ
ยินดีอยู่กับศูนย์กลางกาย
ให้ได้ตลอดเวลา

 


๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012333035469055 Mins