๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2561

การสร้างบารมี คือ การพักผ่อน
การพักผ่อน คือ การสร้างบารมี
ตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆ
จะทำให้เราไม่ประมาท
ในการดำเนินชีวิต
และการสร้างบารมี
เราจะไม่เพลินๆ แบบชาวโลก
ที่เขากำลังเพลินๆ กันอยู่
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.00098101695378621 Mins