๘๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2561

ชาตินี้ไม่สวย ไม่หล่อ
ก็ขอให้เป็นคนดี
เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดา
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0014389514923096 Mins