๒๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2561

สร้างบารมีต้องทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์
ทั้งทาน ศีล ภาวนา
เราจะเอาแค่ภาวนา
ทานกับศีลเอาไว้ก่อน

หรือทำทานอย่างเดียว
ศีลกับภาวนาไม่ทำ ก็ไม่ได้
เพราะทุกสิ่งที่ทำ
จะถูกบันทึกเอาไว้ในกลางกาย
เป็นผังสำเร็จของเรา
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096571842829386 Mins