๒๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2561

ในฐานะที่เรา
ได้มาถึงความรู้อันบริสุทธิ์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ก็ควรจะใช้ชีวิตสร้างบุญบารมีให้เต็มที่
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011945168177287 Mins