๔๕ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2561

ความสมบูรณ์ของชีวิต
จะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยบุญ
อย่างเดียวเท่านั้น

 


 

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.00090563297271729 Mins