๔๔ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

ทุกบุญที่เราทำ
ล้วนมีผลอันยิ่งใหญ่
ที่จะติดตามตัวเราไป
ทุกภพทุกชาติ

 


 

๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.011082832018534 Mins