๔๓ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

ยิ่งมีความตั้งใจเอาบุญมาก
ก็จะยิ่งได้บุญมาก

 


 

๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖