๑๑๕ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2561

หมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆ
ทั้งหลับตา ลืมตา
ทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่
แม้ในห้องนํ้าที่เราจะต้อง
ไปขับถ่ายอาหารเก่า
อาบนํ้าอาบท่า
ล้างหน้า แปรงฟัน
ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง

 


 

๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.056326965490977 Mins