๒๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2561

ทุกอย่างก็ต้องทำซ้ำๆ ทั้งนั้น
ทำทีเดียวใช้ตลอดชาติมันคงไม่ได้
เหมือนเราหายใจทีเดียว
ใช้ตลอดชาติได้ไหม
การสร้างบารมีก็เช่นเดียวกัน
๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 Total Execution Time: 0.0081964174906413 Mins