๒๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2561

การสูญเสียโอกาส
ในการสร้างบารมี
คือการสูญเสีย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ไม่มีการสูญเสียใดๆ
ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0015556653340658 Mins